February 12, 2024

arachimi studio

Little programmer in the world.

green

ปกติวันทำงาน เราก็หากินกาแฟในเมืองแล้ว วันหยุดก็อยากจะหาร้านกาแฟบริเวณนอกเมืองบ้าง หาบรรยากาศใหม่ๆ หลีกหนีความวุ่นวายของรถติด ความต้องการคาเฟอีนในร่างกาย สั่งการให้สมองรีบหยิบกุญแจรถขับออกไปออกตามหาร้านกาแฟ จึงเป็นที่มาของทริปนี้ ธรรมชาติ ณ แม่จัน ร้านธรรมชาติ ณ แม่จัน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่จัน เชียงราย การพักผ่อนสมองในครั้งนี้ ได้ประสบการณ์ใหม่ ได้รับประทานอาหารพร้อมกับชมวิวทุ่งนา รับลมธรรมชาติเบาๆ...